Universiteit van Amsterdam

Coverillustratie voor een rapport met als onderwerp de hervorming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.